Onko organisaatiosi valmis?

Whistleblower-direktiivi on täällä

Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia

Vähintään 50 työllistävien yritysten tulee perustaa ilmoituskanava viimeistään joulukuussa 2023

Ilmoittajansuojelulaki astui voimaan 1.1.2023

Ilmoittajansuojelulaki astui voimaan 1.1.2023. Lailla on pantu täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi, ns. whistleblowing-direktiivi. Pääset tutustumaan ilmoittajansuojeluun myös valtioneuvoston sivuilta.

Laki edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät organisaatiot ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäkohdista organisaatiossa. Kanavan kautta organisaatio ilmoittaa myös suoritetuista toimenpiteistä ilmoituksen tekijälle.

Vähintään 250 työllistävien yritysten ja organisaatioiden on tullut perustaa ilmoituskanava maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Vähintään 50 työllistävien yritysten tulee perustaa ilmoituskanava viimeistään joulukuussa 2023.

Täyttyykö organisaatiossasi joku näistä:

Vähintään 50 henkilöä työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla on oltava käytössä kanava, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäkohdista. Pienemmät organisaatiot voivat ottaa kanavan käyttöön vapaaehtoisesti ja osoittaa näin vastuullisuutta.

Organisaatiosi on koosta riippumatta velvollinen tarjoamaan ilmoituskanavan, jos se toimii jollakin näistä toimialoista:

  • Finanssisektori ja muut rahanpesudirektiivin soveltamisalaan kuuluvat​
  • Ilmailu, meriliikenne​
  • Merellä tapahtuva öljyn- ja kaasunporaus

Tutkimusten mukaan kestävään liiketoimintaan panostavat yritykset saavat kilpailijoihinsa nähden 5–15 vuoden etumatkan. Ilmoituskanava on osa yrityksen vastuullista toimintaa, jota niin henkilöstö, asiakkaat kuin sidosryhmätkin edellyttävät ja arvostavat.

Ota organisaatiossasi käyttöön ilmoituskanava, jos haluatte toimia vastuullisesti ja tarjota väylän kertoa väärinkäytösepäilyistä ja epäkohdista.

Meiltä saat turvallisen Whistleblower-ratkaisun

Jos organisaatiosi on 100% turvallisen Whistleblower-ratkaisun tarpeessa, ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

USEIN KYSYTTYÄ

Alta löydät Ilmiantokanavan yleisimmät kysymykset ja vastaukset

Kyllä. Jos haluat pysyä anonyyminä, varmista ettet anna sellaisia tietoja, jotka voivat suoraan tai välillisesti paljastaa henkilöllisyytesi, kun täytät lomakkeita ja liität asiakirjoja.

Ainoastaan organisaation valtuuttamat henkilökunnan jäsenet voivat nähdä henkilöllisyytesi sovelluksessa.

Organisaation tulee varmistaa, ettei henkilöllisyyttäsi paljasteta ilman erillistä suostumustasi muille kuin valtuutetuille henkilökunnan jäsenille, jotka ovat päteviä vastaanottamaan ilmoituksia ja ryhtymään jatkotoimiin. Tämä pätee kaikkiin muihinkin tietoihin, joista henkilöllisyytesi voidaan päätellä suoraan tai välillisesti. Henkilöllisyytesi ja muut tiedot, joihin edellisessä kappaleessa viitattiin, voidaan julkistaa vain, jos tietojen julkistaminen on tarpeellinen ja oikeasuhteinen velvollisuus, joka on asetettu unionin oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä silloin, kun kyse on kansallisten viranomaisten toteuttamista tutkimuksista tai oikeusmenettelyistä, mukaan lukien tarve suojata ilmoituksen kohteena olevan henkilön oikeutta puolustukseen.

Ei. Luottamuksellisuuden ja anonymiteetin varmistamiseksi emme tallenna IP-osoitteita ja aikaleimoja.

Ilmoituksen käsittelee organisaation henkilöstö, joka on valtuutettu yrityksen omissa käytännöissä vastaamaan sisäisestä ilmoittamisesta ja jatkotoimista. 

EU:n Whistleblower-direktiivin mukaan ilmoittavalle henkilölle tulisi vastata viimeistään kolmen kuukauden kuluttua. Jos haluat lisätietoja, tutustu organisaation käytäntöihin ja paikalliseen lainsäädäntöön. Palautteessa tulee kertoa, mitä toimia ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa, ja mitkä ovat jatkotoimien perusteet. EU:n Whistleblower-direktiivissä ei ole kuitenkaan määritetty aikaväliä, jonka sisällä organisaation tulisi toteuttaa jatkotoimet.

Kyllä. Voit seurata käsittelyprosessia klikkaamalla “Minun postilaatikkoni”. Linkki ohjaa sinut sivulle, jossa voit kirjautua sisään postilaatikkoosi antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka saat lähetettyäsi ilmoituksen. Postilaatikon kautta voit seurata ilmoituksen käsittelyä, kommunikoida turvallisesti organisaation kanssa sekä vastaanottaa palautetta ilmoituksestasi.

Kyllä. Lähetettyäsi ilmoituksen, sinulle luodaan käyttäjätunnus ja salasana postilaatikon käyttämistä varten, riippumatta siitä paljastatko henkilöllisyytesi vai et.

Vastatoimilla tarkoitetaan ilmoituksen antamisesta johtuvia suoria tai välillisiä tekoja tai laiminlyöntejä, jotka tapahtuvat työn yhteydessä ja jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa sinulle perusteetonta haittaa.

Vilpittömässä mielessä toimivia väärinkäytösten ilmoittajia suojellaan vastatoimilta. Tutustu organisaation käytäntöihin ja asianmukaiseen kansalliseen lainsäädäntöön, jos haluat saada lisätietoja.